Thi công chống thấm với sản phẩm Penetron

Trần Đức Tiến 09/10/2019

PENETRON bảo vệ bê tông khỏi sự xâm nhập của nước biển, nước thải, nước ngầm và nhiều hóa chất gây hại khác. PENETRON® được chấp thuận để sử dụng trong môi trường tiếp xúc với nước uống, phù hợp với các bể chứa nước, hồ chứa, nhà máy xử lý nước, v.v.. như

- Chống thấm Vách tầng hầm , Chống thấm sàn tầng hầm

- Chống thấm Sàn đậu xe

- Chống thấm Tấm Bê Tông (Sàn/Mái/Ban công, v.v..)

- Chống thấm Đường hầm và hệ thống tàu điện ngầm

- Chống thấm Nền móng

- Chống thấm Cấu trúc giữ nước

- Chống thấm Hầm vòm ngầm

- Chống thấm Hồ bơi

- Chống thấm Bể nước uống và bể xử lý nước thải

- Chống thấm  Kênh mương

- Chống thấm Bể chứa

 

Share :

Viết bình luận của bạn