BẢNG BÁO GIÁ TRÊN LÀ GIÁ BÁN LẺ THỊ TRƯỜNG . GIÁ TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY THEO KHỐI LƯỢNG CỦA TỪNG DỰ ÁN.

ĐỂ BIẾT CHI TIẾT QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI HOTLINE : 0902.429131 

- Peneseal Pro™ RTU

- Penetron Admix

- Penetron

- Penetron Plus

- Penecrete Motar

- Penetron Inject 

- Penebar™ SW-45

- Penebar™ SW-55

- Penebar™ Primer

- Peneplug™ Hoặc Waterplug™

- Peneseal FH 

- Peneguard