Khe co giãn

Cao su xốp chèn khe T200
khe co giãn góc Tường và Trần
Khe co giãn góc tường
Khe co giãn sàn và sàn  mẫu 3
Khe co giãn sàn và sàn  mẫu 2
Khe co giãn sàn và sàn mẫu 01
Khe co giãn sàn Mẫu 1
Khe co giãn giữa Tường và Trần
Khe co giãn giữa tường và sàn