BẢNG BÁO GIÁ CHỐNG THẤM CT 11A -KOVA  NĂM 2018

I: Sản phẩm :

- Chống thấm CT11A sàn

- Chống thấm CT11A Tường

- Chống thấm CT 11 B