Để được tư vấn kỹ thuật thi công chi tiết vui lòng gọi Hotline : 0902429131 

- Aquafin IC 

Vữa chống thấm tinh thể thẩm thấu

- Aquafin 2K-M

Vữa chống thấm gốc xi măng đàn hồi 2 thành phần