BÁO GIÁ RƠ LE NHIỆT HYUNDAI - HÀN QUỐC

Trần Đức Tiến 23/01/2024

RƠ LE NHIỆT

Dải dòng (A)

Đơn giá (VNĐ)

 

0.12 - 0.18A, 0.18 - 0.26A, 0.25 - 0.35A, 0.34 - 0.5A,

 

RƠ LE NHIỆT  HGT18K

(cho HGC9 ~ 18)

0.5 - 0.7A, 0.6 - 0.9A, 0.8 - 1.2A, 1.1 - 1.6A, 1.5 - 2.1A,

2 - 3A, 2.8 - 4.2A, 3 - 5A, 4 - 6A, 5.6 - 8A,

270,000

 

6 - 9A, 8 - 12A, 12 - 18A

 

RƠ LE NHIỆT HGT40K

7-10A, 8-12A, 12-18A, 15-22A, 17 - 25A,

380,000

(cho HGC25 ~ 40)

22-32A, 28 - 40A

RƠ LE NHIỆT HGT65K

(cho HGC50~65)

17 - 25A, 22-32A, 28 - 40A, 34 - 50A, 45 - 65A

690,000

RƠ LE NHIỆT HGT100K

28 - 40A, 34 - 50A, 45 - 65A,

980,000

(cho HGC75~100 )

52 - 75A, 59 - 85A, 70-100A

RƠ LE NHIỆT HGT150K

(cho HGC115~150)

48 - 80A, 69 - 115A, 78 - 130A, 90 - 150A

1,990,000

RƠ LE NHIỆT HGT265K

(cho HGC185~265)

90 - 150A, 111 - 185A, 135 - 225A, 159 - 265A

2,500,000

RƠ LE NHIỆT HGT500K

(cho HGC300~500)

159 - 265A,180 - 300A, 240 - 400A, 300-500A

3,450,000

RƠ LE NHIỆT HGT800K

(cho HGC630, 800)

378 - 630A, 480 - 800A

7,250,000

 

Share :

Viết bình luận của bạn