HƯỚNG DẪN THI CÔNG XI MĂNG SÀI GÒN PCB40

Trần Đức Tiến 27/04/2024

XI MĂNG SÀI GÒN PCB40

Xi măng SÀI GÒN poóc lăng hỗn hợp PCB40 được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2009 và theo quy định của Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2019/BXD.

Là một sản phẩm xi măng dân dụng, giúp cho Khách hàng có thể sử dụng dễ dàng và tiện lợi trong hai công tác chính đó là: bê tông và vữa xây tô.

Cường độ xi măng ổn định.

Xi măng có tính tương tác tốt giúp người sử dụng dễ dàng trộn, thi công: bê tông và vữa.

CẤP PHỐI BÊ TÔNG

- Cấp phối bê tông Mác 200

- Cấp phối bê tông Mác 250

- Cấp phối bê tông Mác 300

CẤP PHỐI VỮA

- Cấp phối vữa Mác 50

- Cấp phối vữa Mác 75

-- Cấp phối vữa Mác 100

Share :

Viết bình luận của bạn