Share :

Bình luận

  • avatar

    Lê thi hoàng yến
    Cho minh biet giá của loai phụ gia chống thấm này ,và hiệu sơn lót kèm theo. Và bên mình có chi nhánh ở bình dương k? Neu k co muốm ,mua thì fai di đâu mua ,thanks
  • avatar

    Lê thi hoàng yến
    Cho minh biet giá của loai phụ gia chống thấm này ,và hiệu sơn lót kèm theo. Và bên mình có chi nhánh ở bình dương k? Neu k co muốm ,mua thì fai di đâu mua ,thanks

Viết bình luận của bạn