Sika Latex TH - Hướng dẫn thi công chống thấm Sika Latex TH

Trần Đức Tiến 01/08/2021

-  Sika Latex TH 5L 

- Sika Latex TH 25L 

-  Sika Latex  5L 

- Sika Latex  25L 

Sika Latex TH phụ gia khi trộn với xi măng hoặc vữa xi măng-cát tạo thành lớp vữa để kết nối sửa chữa bê tông, vữa trát chống thấm, vữa dặm vá mỏng, vữa cán sàn

 

 

Share :

Viết bình luận của bạn