QUY TRÌNH THI CÔNG SikaLatex

Trần Đức Tiến 14/10/2023

QUY TRÌNH THI CÔNG SikaLatex

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

Dụng cụ Thi công SikaLatex

Cọ quét  , Rulo ,  Bàn chải sắt , Thùng trộn , Dụng cụ làm ẩm

Phương pháp trộn SikaLatex

Lắc đều bình sản phẩm trước khi trộn.

 Chất kết nối cho lớp vữa trát / lớp kết nối bê tông cũ và mới:

1 Lít SikaLatex® TH + 1 Lít Nước + 4Kg Xi măng

Lớp trát sàn chống thấm SikaLatex

1 Lít SikaLatex® TH + 3 Lít Nước + 4Kg Xi măng + 3 kg Cát

Share :

Viết bình luận của bạn