Quy trình thi công chống thấm Bể nước , Hồ bơi sử dụng sản phẩm Masterseal 540

Trần Đức Tiến 29/12/2016

QUY TRÌNH THI CÔNG CHỐNG THẤM  BỂ NƯỚC , HỒ BƠI  SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHỐNG THẤM  BASF

I : Sản phẩm sử dụng

  • Masterflex472 hoặc Sikaflex  , Masterflex 610 hoặc Hypertop DB 2015
  • Masterseal 540

II : Quy trình thi công

  • Vệ sịnh sạch bề mặt sàn và tường .
  • Bo góc bể nước , góc hồ bơi  bằng vữa có trộn phụ gia chống thấm và gia cường góc bằng lưới thủy tinh .
  • Xử lý gia cường các lỗ thoát sàn theo biện pháp
  • Thi công lớp chống thấm hai thành phần Masterseal 540 với định mức 1,5 Kg /m2

III : Tiến hành test nước kiểm tra

 

Share :

Viết bình luận của bạn