Định mức Sikatop seal 107

Trần Đức Tiến 10/01/2022

SikaTop Seal 107

Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi.

SikaTop Seal-107 cung cấp những đặc tính sau:

- Các thành phần được chế tạo sẵn

- Dễ trộn và dễ thi công

- Có độ sệt như hồ dầu

- Kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc.

- Không thấm nước

- Là lớp cản hiệu quả chống lại quán trình cacbonat hóa

- Không độc

- Không ăn mòn

- Đàn hồi nhẹ

- Có thể thi công bằng cách phun

Share :

Viết bình luận của bạn