Chống thấm tầng hầm sử dung sản phẩm phát triển tinh thể thẩm thấu Penetron Plus

Trần Đức Tiến 29/10/2017

Chống thấm tầng hầm sử dung sản phẩm phát triển tinh thể thẩm thấu Penetron Plus rắc xuống bê tông lót.

I : Sản phẩm sử dụng

- Penetron ( chống thấm tường ( Vách ) hầm . Thi công quét hoặc phun

- Penetron Plus ( Chống thấm sàn hầm  ) . Thi công rắc khô lên bề mặt bê tông lót 

- Penebar SW55 ( Chống thấm mạch ngừng thi công )

Share :

Viết bình luận của bạn