Chống thấm sân thượng sử dụng màng khò chống thấm

Trần Đức Tiến 29/12/2016

Chống thấm sân thượng sử dụng màng khò chống thấm

1 : Tập kết vật tư                                                                                                               2 : Thi công lớp lót

3 : Thi công chống thấm bằng cách khò nóng                              4 : Hoàn Thiện

Share :

Viết bình luận của bạn