Báo giá vải địa kỹ thuật APT năm 2023

Trần Đức Tiến 06/11/2023

Báo giá vải địa kỹ thuật APT năm 2023

Tên vải địa

Quy cách

Đơn giá tham khảo VNĐ/m2

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 7

4m x 250m  

           7.800

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 9

4m x 250m  

           8.300

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12

4m x 200m  

           8.900

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 17

4m x 150m  

           11.700

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 22

4m x 125m  

           17.800

Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25

4m x 125m  

           18.000

 

 

 

Share :

Viết bình luận của bạn