Báo giá thi công chống thấm tầng hầm sử dụng Betec M5 hoặc Quicseal 111

Admin 29/12/2016

Báo giá thi công chống thấm tầng hầm sử dụng sản phẩm tinh thể thẩm thầu Betec M5 hoặc Quicseal 111

Hạng mục chống thấm Vật t                   Nhâ công                        Tổng giá                      
Thi công chống thấm sàn hầm , Vách hầm sử dụng sản phẩm Betec M5 ( Định mức 1,2 Kg/m2 ) 60.000 35.000 95.000
Thi công chống thấm sàn hầm , Vách hầm sử dụng sản phẩm Quicseal 111 ( Định mức 1,8 Kg/m2 ) 60.000 35.000 95.000

 

Share :