Báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh , bể nước , ban công sử dụng Betec Flex S150 hoặc Quicseal 104s

Admin 29/12/2016

Báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh , bể nước , ban công sử dụng Betec Flex S150 hoặc Quicseal 104s

Hạng mục chống thấm      Vật tư  Nhân công                            Tổng giá                             
Thi công chống thấm bể nước , nhà vệ sinh , Sê nô ban công                                                                                                                                              ( sử dụng sản phẩm Betec Flex S150  định mức 1,5 Kg /m2 / 2 Lớp )      80.000                               35.000 115.000/m2
Thi công chống thấm bể nước , nhà vệ sinh , Sê nô ban công                                                                                                                                              ( sử dụng sản phẩm Quicseal 104s  định mức 1,5 Kg /m2 / 2 Lớp ) 75.000 35.000 110.000/m2

 

Share :