BÁO GIÁ KEO EPOXY XỬ LÝ NỨT

Trần Đức Tiến 18/02/2023

BẢNG BÁO GIÁ NĂM 2023

Áp dụng từ ngày 01/11/2023

 

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

MỨC THUẾ VAT

 

SỐ LƯỢNG

 

ĐƠN GIÁ

 
 

I

KEO EPOXY

 

 

 

-

 

1

Epoxy Trám trét TCK-1401 (2kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

2

Epoxy TCK-1400 PRO (3kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

3

Epoxy TCK-E500 (3kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

4

Epoxy TCK-E2800 (3kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

5

Epoxy Trám trét TCK-1401 (9kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

6

Epoxy TCK-1400 (15kg)_LOẠI MỚI

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

7

Epoxy TCK-1400 PRO (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

8

Epoxy TCK-E500 (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

9

Epoxy TCK-E206 (12kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

10

Epoxy TCK-1402 (6kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

11

Epoxy TCK-1402 (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

12

Epoxy TCK-E2800 (15kg)

Bộ

10%

1

Liên Hệ

 

 

Share :

Viết bình luận của bạn