BẢNG BÁO GIÁ SIKA NĂM 2022

Trần Đức Tiến 31/12/2021

PHỤ GIA BÊ TÔNG SIKA

- CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ BÊ TÔNG SIKA

- VỮA KHÔNG CO NGÓT SIKA 

- CHẤT BẢO VỆ THÉP SIKA

- VỮA  SỬA CHỮA BÊ TÔNG SIKA

- CHẤT TRÁM KHE CO GIÃN SIKA

- CHỐNG THẤM SIKA 

- BĂNG CẢN NƯỚC SIKA

- SƠN EPOXY SIKA 

- KEO DÁN GẠCH SIKA

- BỘT XOA NỀN HARDENER SIKA

 

Share :