BẢNG BÁO GIÁ MAPEI NĂM 2022

Trần Đức Tiến 02/01/2022

I : KEO DÁN GẠCH MAPEI

- Mapeset (Gốc C1)

- Keraset (Gốc C1)

- Kerabond T (Gốc C1T)

- Adesilex P9 (Gốc C2TE)

- Keraflex Maxi S1 (Gốc C2TES1)

II : Keo chà ron MAPEI

- Keracolor SF (Gốc CG2WA)

- Keracolor FF (Gốc CG2WA)

- Kerapoxy (Gốc RG & R2T)

III : Vữa không co ngót MAPEI

- Mapefill GP

- Mapefill SP

IV: Chống thấm MAPEI

- K11 High Flexible

- Planiseal 88

- Planiseal 288 Hoặc Idrosilex 2K

- Mapelastic

- Mapelatex VN

 

 

Share :

Viết bình luận của bạn