BẢNG BÁO GIÁ KEO DÁN GẠCH VÀ KEO CHÀ RON WEBER

Trần Đức Tiến 02/01/2022

I : KEO DÁN GẠCH WEBER

- Keo dán gạch  Webertai Vis : 220.000/ Bao

- Keo dán gạch  Webertai Fix ( Màu xám ) : 240.000/ Bao

- Keo dán gạch  Webertai Fix ( Màu Trắng) : 446.000/Bao

- Keo dán gạch  Webertai Gres ( Màu Trắng ) :580.000/Bao

- Keo dán gạch  Webertai Gres ( Màu xám ) : 390.000/Bao

- Keo dán gạch  Webertai Flex : 690.000/Bao

II: KEO CHÀ RON WEBER

- Keo chà ron Webercolor classic  ( G01 , G04 , G08 , ....)

- Keo chà ron Webercolor Power ( PO 111 , PO 114 , PO 115 ... )

- Keo chà ron Webercolor HR : 160.000 / Kg

- Keo chà ron Webercolor Poxy : 400.000/Kg

 

Share :

Viết bình luận của bạn