BẢNG BÁO GIÁ KEO DÁN GẠCH MAPEI NĂM 2022

Trần Đức Tiến 02/01/2022

- Keo dán gạch Mapeset (Gốc C1

- Keo dán gạch Keraset (Gốc C1)

- Keo dán gạch Kerabond T (Gốc C1T)

- Keo dán gạch Adesilex P9 (Gốc C2TE)

Keo dán gạch Keraflex Maxi S1 

Share :

Viết bình luận của bạn