Bảng báo giá bạt HDPE APT năm 2023

Trần Đức Tiến 06/11/2023

Bảng báo giá bạt HDPE năm 2023

Tên bạt HDPE

Quy cách

Đơn giá tham khảo VNĐ/m2

Bạt HDPE APT dày 0.3mm

8m x 50m  Dày 0.3mm

           12.500

Bạt HDPE APT dày 0.4mm

8m x 50m  Dày 0.4mm

           16.100

Bạt  HDPE APT dày 0.5 mm

8m x 50m  Dày 0.5mm

           20.500

Bạt  HDPE APT dày 0.75 mm

8m x 50m  Dày 0.75mm

           32.500

Bạt  HDPE APT dày 1mm

8m x 50m  Dày 1mm

           44.000

Bạt  HDPE APT dày 1.5 mm

8m x 50m  Dày 1.5mm

           65.500

Bạt HDPE APT dày 2 mm

8m x 50m  Dày 2mm

           8.800

Share :

Viết bình luận của bạn