Bảng báo giá bán lẻ Sika năm 2016

Admin 29/12/2016

 Bảng báo giá bán lẻ Sika năm 2016

STT SẢN PHẨM ĐVT ĐỊNH MỨC
SỬ DỤNG
TÍNH NĂNG ĐƠN GIÁ
A PHỤ GIA BÊ TÔNG
1 Sikament 2000 AT - 5L Lít 0.8 - 1.2 lít / 100 kg  xi măng      Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha)             18,500
2 Sikament 2000 AT - 25L             18,400
3 Sikament 2000 AT - 200L             17,800
4 Sikament R4 - 5L Lít 0.8 - 1.2 lít / 100 kg  xi măng      Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha)             18,900
5 Sikament R4 - 25L             18,600
6 Sikament R4 - 200L             17,900
7 Sikament R7N - 5L Lít 0.25 - 1.2 lít / 100 kg  xi măng  Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha)             15,300
8 Sikament R7N - 25L             15,100
9 Sikament NN - 5L Lít 0.25 - 1.2 lít / 100
 kg  xi măng 
Phụ gia siêu dẻo,tạo cường độ sớm cho bê tông,
tháo ván khuôn sớm ( 7 ngày tháo coppha)
            24,500
10 Sikament NN - 25L             24,200
11 Sikament NN - 200L             23,200
B CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ
  Plastocrete N - 5 L Lít 0.3 - 0.5 lít / 100 kg     
    xi măng
Phụ gia chống thấm
 cho bê tông
            18,800
  Plastocrete N - 25 L             18,500
  Plastocrete N - 200 L             17,700
  Sikacrete PP1     Phụ gia hóa dẻo             11,600
  Antisol E - 5L Lít 4 - 6 m2 / Lít Phụ gia bảo dưỡng
 bê tông
            25,600
  Antisol E - 25L             25,300
  Antisol E - 200L             24,500
  Antisol S - 5L             18,100
  Antisol S - 25L             17,800
  Antisol S - 200L             17,000
  Rugasol F Lít 0,23-0,5 Kg/m2 Phụ gia ức chế
bề mặt bê tông
            29,650
  Rugasol C - 5L             23,100
  Rugasol C - 25L             22,800
  Rugasol C - 200L             22,000
  Separol - 5L Lít Khuôn nhựa :
1L/ 21 m22
Hợp chất tháo dỡ
 ván khuôn
            40,800
  Separol - 25L             40,500
  Separol - 200L             39,700
C VỮA RÓT GỐC XI MĂNG
1 Sikagrout 212-11 Kg 76 Bao /M3 Vữa Vữa rót không co ngót gốc xi măng,dùng để rót vào móng máy
,bệ đường ray,bu lông neo,trụ cầu,lỗ hổng,khe nứt.....
            11,000
2 Sikagrout 214-11             11,000
3 Sikagrout 214-11 HS             18,100
4 Sikagrout GP               8,100
5 TILE GROUT(White)1kg Kg   Keo chà ron              15,600
6 TILE GROUT (White)5kg             14,100
7 TILE GROUT (Grey)1kg             15,100
8 TILE GROUT (Grey)5kg             13,600
9 Sika Tilebond GP - 5kg Keo dán gạch               8,200
10 Sika Tilebond GP - 25kg               7,700
11 Sikadur 42 MP Vữa tự cân bằng
 gốc Epoxy
            58,600
D Sửa chữa bê tông: vữa trộn tại công trình
1 Sikalatex - 5L Lít 1 lít/ m2
dày 2cm
Phụ gia kết nối và
chống thấm cho vữa 
            70,500
2 Sikalatex - 25L             70,000
3 Sikalatex TH - 2L             42,400
4 Sikalatex TH - 5L             42,000
5 Sikalatex TH - 25L             39,700
6 Intraplast Z-HV Kg   Vữa trương nở             85,600
E Sửa chữa bê tông: vữa trộn sẵn sử dụng được ngay
1 Sika Monotop 610 Kg Kết nối : 1,5 kg/m2 
 Bảo vệ : 2kg/m2
Lớp kết nối, sửa
chữa và bảo vệt cốt thép
            41,300
2 Sika Monotop 615 HB   Vữa sửa chữa dặm vá
với đặc tính thi công
            41,300
3 Sika Monotop R   Vữa sử chữa mặt bê
tông và tạo lớp phủ bóng đẹp
            41,300
4 Sika Refit 2000             19,100
5 Sikagard 75 Epocem                 46,600
F Bảo vệ bề mặt bê tông
1 Sikagard 905W Lít                 78,600
G Chất kết dính cường độ cao
1 Sikadur 731 Kg   Chất kết dính nhựa Epoxy
 hai thành phần (cắm sắt, bolong , trét vết nứt , lỗ hổng
          176,500
2 Sikadur 732 Kg   Chất kết dính nhựa Epoxy
 hai thành phần (kết nối giữa bê tông cũ và bê tông mới)
          262,500
3 Sikadur 752 Kg   Nhựa Epoxy hai thành phần
dùng để bơm vào các vết nứ
          310,500
4 Sika Anchorfix 2 Cây               315,500
H Chất trám khe co giãn
  Sikaflex Pro 3WF Tuýp 600ml/Tuýp Chất trám khe đàn
hồi vĩnh cửu.Gốc Polyurethan
          180,500
  Sikaflex Construction(J)G           129,500
  Sikaflex Construction(J)W           129,500
  Sika Primer 3 N Lít   Lớp kết nối           620,000
  MULTISEAL10cm x3 m  Mét                 69,500
  MULTISEAL 7.5cm x10 m              35,000
  MULTISEAL 20 cm x10 m             80,000
I Chất bảo vệ thép
1 Inertol Poxitar F Kg 0,9 kg/m2 Sơn phủ gốc Epoxy           275,500
K Chống thấm
1 Sikatop Seal 109 Kg 11m2/bộ Chống thấm hai thành phần gốc xi măng             45,900
2 Sikatop Seal 107             27,800
3 Sikatop Seal 105             18,500
4 Sikalite - 5L Lít   Chống thấm trộn
 trong vữa xây tô
            28,300
5 Sikalite - 25L             28,000
6 Sikalite - 200L             26,800
7 Sika 102 Kg Vữa đông
cứng nhanh
            120,500
8 SIKA PLUG CN             78,100
L Màng chống thấm
1 BC Bitumen Coating Lít   Lớp lót             63,600
2 Bituseal T130 SG Mét   Màng khò
chống thấm
116,000
3 Bituseal T140 MG 150,500
4 Bituseal T140 SG 139,200
5 Sikaproof Membrane Kg lót: 0.2-0.3 kg/m2.
 phủ : 04.-0.6kg/m2
Nhũ tương chống thấm
đàn hồi ( gốc nước)
41,200
6 Sikaproof Membrane RD  38,400
7 Sika Raintite - 20 kg Kg   Chống thấm tường 77,500
8 Sika Raintite - 4 kg 81,500
M Các khe nối - kết cấu cản nước
1 Sika Hydrotite CJ Mét   Thanh trương nở chống thấm cho mạch dừng bê tông
,đế móng hồ nước,đoạn nối tầng hầm....
172,000
2 Sika SwellStop
 25mm x 19mm x 5m
Mét 135,000
3 Sika SwellStop II
19mm x 9mm x 7.6m
80,000
4 Sika Waterbar O15 Y Mét   Băng cản nước PVC 126,500
5 Sika Waterbar O20 Y 180,500
6 Sika Waterbar O25 Y 229,500
7 Sika Waterbar O32 Y 271,000
8 Sika Waterbar V15 E 72,500
9 Sika Waterbar V15 116,500
10 Sika Waterbar V20 140,500
11 Sika Waterbar V25 178,500
12 Sika Waterbar V32 219,500
N Sơn Epoxy
1 Sikafloor 161 Kg   Sơn lót 210,500
2 Sikafloor 2530 - 7032 Sơn gốc nước 204,500
3 Sikafloor 2530 - 6011 204,500
4 Sikafloor 263 RAL-  6011 Sơn gốc dầu 165,500
5 Sikafloor 263 RAL- 7032 165,500
6 Sikafloor 264 RAL 6011 Sơn tự cân bằng 165,500
7 Sikafloor 264 RAL 7032 165,500
P Sika Chapdur
1 Sikafloor Chapdur Green Kg 3-6 Kg /m2 Bột xoa nền
Sika Hardener
11,000
2 Sikafloor Chapdur Grey Kg     5,600
           
  * Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT
  * Các sản phẩm nằm ngoài Danh Mục nêu trên,
nếu Quý  Khách Hàng có nhu cầu, Công ty Chính Tiến sẽ báo giá.
  Bảng giá này thay thế cho tất cả các bảng giá trước đây và có hiệu lực từ ngày
01/01/2016 cho đến khi có thông báo giá mới
           
           
        ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHÍNH TIẾN
                 Giám đốc  
           
           
                     Trần Đức Tiến  
Share :