PENEBAR SW-45

Thương hiệu : |

220.000₫

Mô tả :

PENEBAR SW-45
PENEBAR™ SW-45 là sản phẩm dừng nước cho mạch ngừng bê tông được thiết kế trương nở nhanh khi tiếp xúc với nước.
 

Số lượng

PENEBAR  SW-45

PENEBAR™ SW-45 Rapid là sản phẩm dừng nước cho mạch ngừng bê tông được thiết kế trương nở nhanh khi tiếp xúc với nước.


Sản phẩm liên quan

PENETRON  PLUS

PENETRON PLUS

140.000₫
PENESEAL PRO

PENESEAL PRO

400.000₫
PENECRETE MOTAR

PENECRETE MOTAR

124.000₫
PENEBAR SW-55

PENEBAR SW-55

160.000₫
PENETRON ADMIX

PENETRON ADMIX

150.000₫
PENETRON

PENETRON

140.000₫