PENEBAR SW-55

Thương hiệu : PENETRON | Thanh trương nở

160.000₫

Mô tả :

PENEBAR SW-55
Penebar SW-55 là một sản phẩm dừng nước cho mạch ngừng bê tông, sẽ trương nở trong một hình dánh được hạn chế khi tiếp xúc nước. Là một vật liệu tự hàn kín nước rất công phu, nó gó

Số lượng

PENEBAR SW-55

Penebar  SW-55 là một sản phẩm dừng nước cho mạch ngừng bê tông, sẽ trương nở trong một hình dánh được hạn chế khi tiếp xúc nước. Là một vật liệu tự hàn kín nước rất công phu, nó gói gọn những vật liệu có tính hút nước trong một thành phần nền tảng cao su để tạo ra một hệ thống kìm hảm gắn liền

Sản phẩm liên quan

PENETRON  PLUS

PENETRON PLUS

140.000₫
PENESEAL PRO

PENESEAL PRO

400.000₫
PENECRETE MOTAR

PENECRETE MOTAR

124.000₫
PENETRON ADMIX

PENETRON ADMIX

150.000₫
PENETRON

PENETRON

140.000₫