MAPEPROOF TA

Thương hiệu : |

Liên hệ

MAPEPROOF TA

là màng chống thấm khò nóng gốc bitum APP cải tiến

 

Sản phẩm liên quan

Chống thấm PLANISEAL 288  / Idrosilex 2K
Chống thấm Mapei K11 High Flexible
Chống thấm Mapelastic