Chống thấm INTOC-06

Thương hiệu : INTOC |

Liên hệ

Mô tả :
INTOC-06 là sản phẩm chống thấm cho mặt ngoài tường đã tô vữa hoặc đã sơn nước.

Chống thấm INTOC-06

INTOC-06 là sản phẩm chống thấm cho mặt ngoài tường đã tô vữa hoặc đã sơn nước.

Cách dùng:  
- Bề mặt trước khi chống thấm cần sạch sẽ, khô ráo.  

- Quậy đều sản phẩm, dùng cọ lăn (hoặc máy phun) lăn từ từ qua lại nhiều lần cho sản phẩm thẩm thấu vào tường.

- Sau 24g lớp chống thấm có tác dụng.

Định mức:
- Khoảng 3m2/ kg (trên vữa tô)

- Khoảng 7m2/ kg (trên bề mặt đã sơn nước)

Chú ý:
- Sau khi lăn chống thấm Intoc-06, màu sắc sơn thay đổi không đáng kể.
- Chống thấm trên vữa tô sẽ có độ bền cao hơn trên sơn nước.

 

Sản phẩm liên quan

Chống thấm INTOC-DN
Chống thấm INTOC-04
Chống th INTOC-04 Super