COLPHENE BSW V - Màng chống thấm dày 3mm

Thương hiệu : SOPREMA | Màng chống thấm dày 3mm

Liên hệ

COLPHENE BSW V

DESCRIPTION | MIÊU TẢ

COLPHENE BSW V is a high-performance waterproofing membrane composed of SBS modified bitumen and a composite

reinforcement. Topside is coated with specially engineered carbon dioxide crystals & sanded, while the underface is covered

with a silicone release film. COLPHENE BSW V is designed for horizontal and vertical blind side waterproofing applications.

COLPHENE BSW V là màng chống thấm hiệu suất cao bao gồm bitum biến đổi SBS và các lớp hỗn hợp gia cường. Mặt

trên được phủ một lớp tinh thể CO2 đặc biệt và cát, trong khi mặt dưới được phủ một lớp màng phim dán silicon.

COLPHENE BSW V được thiết kế cho các kết cấu cần chống thấm phương ngang hoặc phương đứng theo phương án

thi công trước (pre-applied))

INSTALLATION | THI CÔNG

SELF- ADHESIVE | MÀNG TỰ DÍNH

COLPHENE BSW V is installed in vertical strips of 5 m maximum onto acceptable substrate. COLPHENE BSW V

membrane is adhered to substrate by peeling off the silicone release film. For horizotal, the adhensive layer has the effect

to fixing the membrane not to move when installed.

Side lap joints must be a minimum of 100 mm and end lap joints must be a minimum of 150 mm.

Apply even pressure using a membrane roller over the entire surface of the membrane to ensure good adhesion (for

Vertical). Membranes overlaps are sealed, by heat-welding, with a propane torch or using an electric hot-air welder.

The uppermost edge of each strip must be mechanically fastened to substrate using round plates of 50 mm diameter and

appropriate fasteners for base material every 300 mm on center.

COLPHENE BSW V được lắp đặt ở dải dọc tối đa 5 m trên bề mặt thi công phẳng và sạch tương đối ở mức cho phép.

Màng COLPHENE BSW V được định vị lên chất nền bằng cách bóc lớp màng giải phóng silicon. Đối với phương ngang

lớp keo có tác dụng cố định tấm màng không bị xê dịch khi lắp đặt.

Giáp mí bên phải tối thiểu 100 mm và mí cuối phải tối thiểu 150 mm.

Thi công bằng cách đặt áp lực cân bằng lên màng (đối với phương đứng bằng cách sử dụng một con lăn màng trên toàn

bộ bề mặt của màng để đảm bảo độ bám dính tốt. Màng chồng lên nhau được hàn kín, bằng cách hàn nhiệt, với đèn khò

propan hoặc sử dụng máy hàn khí nóng điện.

Cạnh trên của mỗi dải phải được gắn chặt bằng cơ học với các nẹp tròn có đường kính 50 mm và ốc vít thích hợp cho

vật liệu cơ bản cứ sau 300 mm ở trung tâm..

PACKAGING | QUY CÁCH

Thickness / Độ dày : 3.0 mm

Reinforcement Gia cường : Composite

 Dimensions Kích thước : 1 m x 10 m

Weight Cân nặng  : 3.5 kg/m2

Surface Mặt trên : Sanded / Lớp cát

Underface Mặt dưới : Silicone release film/ Lớp phim dán silicon