BSW UNI NG - Màng chống thấm dày 4mm

Thương hiệu : SOPREMA | Màng chống thấm dày 4 mm

1₫

Số lượng

BSW UNI NG

DESCRIPTION | MÔ TẢ

BSW UNI NG is a waterproofing membrane composed of a select blend of high-performance flexible SBS elastomeric

bitumen reinforced with a heavy duty non-woven polyester fleece.

The topside is covered with specially engineered carbon dioxide crystals and the underside is covered by a thermofusible

plastic film. Thanks to its special formulation and composition BSW UNI NG has excellent, continuous and homogenous bond to poured structural concrete, increased resistance to hydrostatic pressure and superior resistance to tears and punctures. Its unique design, including the DUO SELVEDGE technology, allows welding of side laps using a torch or a hot air gun.

BSW UNI NG là một màng chống thấm bao gồm một hỗn hợp chọn lọc của bitum đàn hồi linh hoạt hiệu suất cao SBS được

gia cố bằng một lớp sợi lông polyester không dệt.

Mặt trên của màng được bao phủ bởi các tinh thể carbon dioxide được thiết kế đặc biệt và mặt dưới được bao phủ bởi một

lớp màng nhựa chịu nhiệt.

Nhờ công thức và thành phần đặc biệt, BSW UNI NG có liên kết tuyệt vời, liên tục và đồng nhất với bê tông kết cấu, tăng

khả năng chịu áp lực thủy tĩnh và khả năng chống kéo rách và đâm thủng vượt trội.

Thiết kế độc đáo của cùng công nghệ DUO SELVEDGE, cho phép hàn các vị trí giáp mí bằng cáchsử dụng đèn khò hoặc

súng hơi nóng.

USER APPLICATION | ỨNG DỤNG

BSW UNI NG is a pre-applied membrane designed for horizontal blind side waterproofing applications (below grade and

tanking works). All the applications are described in SOPREMA’s Technical Guidelines in force.

BSW UNI NG là một màng thi công trước, được thiết kế cho các kết cấu chống thấm thuận, không có vị trí thi công chống

thấm bên ngoài (phần hầm và các bể nước).

Tất cả các ứng dụng được mô tả trong Hướng dẫn kỹ thuật của đơn vị đại diện của SOPREMA tại địa phương.

INSTALLATION | THI CÔNG

BSW UNI NG is installed loose laid on the concrete slab or compacted soil.

To prevent overly thick membranes, stagger the end laps by a minimum of 300 mm.

Side lap joints must be a minimum of 100 mm (see DUO SELVEDGE rubric below) and end lap joints must be a minimum of

150 mm. Membrane overlaps are torched-on.

All angles changes (inside and outside corners) and others details must be reinforced by heat-welding on additional 300

mm piece of BSW UNI NG centered on the angle.

Reinforcement steel bars installation and pouring of the concrete slab must be carried out carefully.

BSW UNI NG được thi công bằng cách trải trên tấm bê tông hoặc đất đầm.

Để tránh trường hợp màng bị chồng quá dày, hãy sắp xếp các mí cuối tối thiểu 300 mm.

Khớp mí bên phải giáp tối thiểu 100 mm (xem miêu tả GIÁP MÍ KÉP bên dưới) và mí nối cuối phải tối thiểu 150 mm. Phần

giáp mí màng được khò nóng chồng lên nhau.

Tất cả các thay đổi ở phía góc (góc bên trong và bên ngoài) và các chi tiết khác phải được gia cố bằng cách hàn nhiệt với

mảnh vật liệu BSW UNI NG có kích thước 300 mm đặt trọng tâm tại góc.

Lắp đặt thanh cốt thép và đổ bê tông phải được thi công cẩn thận.

DUO SELVEDGE

Over the entire width of DUO SELVEDGE, 40 mm of the surface is covered with exposed sticky bitumen. The remaining

surface of the selvedge (60 mm) is covered by a thermofusible plastic film to seal overlap by torch-on techniques

GIÁP MÍ KÉP

Trên toàn bộ chiều rộng của VỊ TRÍ GIÁP MÍ KÉP, 40 mm bề mặt được phủ bằng lớp keo dính lộ ra. Bề mặt còn lại của

đường biên (60 mm) được bao phủ bởi một màng nhựa chịu nhiệt để thi công kết dính bằng cách hàn nhiệt.

OMPOSITION | CẤU TẠO

Thickness/Độ dày : 4.0mm

Nominal weight / Cân nặng tương đối : 5.2 kg/m 2

Dimension / Kích thước : 1×8m

Top face / Mặt trên : Specially engineered carbon dioxide crystals Lớp tinh thể cát và keo

Binder / Chất liệu :

Elastomeric bitumen : select blend of high-performance bitumen and SBS*

thermoplastic polymers Gốc nhựa đường dẻo: hỗn hợp nhựa đường với hiệu suất cao kết hợp chất polyme nhiệt dẻo *SBS

Reinforcement / Lớp gia cường : Heavy duty non-woven polyester Polyester không dệt