-Màng khò Index dày 3mm mặt cát

- Màng khò Index dày 3mm mặt đá 

 - Màng khò Index dày 4mm mặt cát

- Màng khò Index dày 4mm mặt đá